Krúdy Gyula betegsége

 

A hangulatokat életre teremtő szavak varázsló művésze, Krúdy Gyula, a nagy magyar író, hirtelen megbetegedett és hétfőn este orvosa tanácsára margitszigeti lakásáról a Liget-szanatóriumba vitték. Napok óta ideges indiszpozícióval küzdött Krúdy Gyula és kedden szívbántalmak következtében heves rosszullét lepte meg. A kiváló író kivételesen erős fizikuma azonban már a rosszullét első napján szerencsésen megküzdött a szívbántalmakkal és hétfőn már örömmel vették tudomásul hogyléte iránt érdeklődő barátai és tisztelői, hogy állapotában örvendetes és fokozódó javulás mutatkozik.

Krúdy Gyula nagy emberi és írói népszerűségének bizonyságaképpen kedden egész napon át valóságos ostromnak voltak kitéve a Liget-szanatórium telefonjai. Az író– és művésztársadalom igen sok jeles tagja érdeklődött szerető aggódással Krúdy Gyula állapota iránt és a nagy író megejtő írásainak sok szerelmese kérdezősködött az inspekciós orvosoknál afelől, hogyan érzi magát a beteg író. A szeretetnek és az írói megbecsülésnek erről a meleg tüntetéséről informálták orvosai Krúdyt, akit láthatóan meghatott a feléje áradó szeretetteljes érdeklődés.

A beteg író ápolásában odaadással vett. részt a felesége, aki kedden este már boldogan újságolhatta az érdeklődőknek, hogy Krúdy Gyula kedden már sokkal jobban van és ebédjét, vacsoráját kifogástalan étvággyal fogyasztatta el. Teljes felépüléséhez azonban abszolút nyugalomra van szüksége, ezért orvosai egy-két napig nem engedik, hogy látogatókat fogadjon.

Ha Krúdy Gyula gyógyulása a keddi örvendetes tempóban folytatódik, akkor néhány napon belül már visszatérhet a Margitszigetre, melynek csendjében annyi felejthetetlen történetet teremtett alkotó zsenije.

 

(Magyar Hírlap, 1929/177. /augusztus 7./ 7. p.)